Liczba odwiedzin strony: 30606 Osób na stronie: 9
 

Kancelaria Notarialna 
Zbigniew Tomaszkiewicz

 
 
Kancelaria Notarialna
Zbigniew Tomaszkiewicz
 
al. Wielkopolska 28
60-608 Poznań
Profesja:   notariusz

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2004 Nr 132 poz. 1419 - Wymagania weterynaryjne dla mięsa mielonego i surowych wyrobów mięsnych
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych dla mięsa mielonego i surowych wyrobów mięsnych 2) (Dz. U. z dnia 9 czerwca 2004 r.) Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. Nr 33, poz. 288) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne § 1.  1. Rozporządzenie określa...
Monitor Polski 1996 Nr 75 poz. 687 - Uznanie za rezerwat przyrody
ZARZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA z dnia 12 listopada 1996 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. (M.P. z dnia 9 grudnia 1996 r.) Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, poz. 492, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 89, poz. 415, z 1995 r. Nr 147, poz. 713 i z 1996 r. Nr 91, poz. 409) zarządza się, co następuje: § 1.  Uznaje się za rezerwat...